Antalya AKEV Üniversitesi, 2017

Program Hakkında

Not: Bu program 2017-2018 Akademik yılında öğrenci almamıştır.
İç mimarlık lisans programı mezunları çeşitli sektörlerde iç mimar olarak çalışabilecekleri gibi bu alanda araştırmacı ve akademisyen olmak üzere yüksek lisans ve doktora eğitimlerine devam edebilirler. İç mimar ünvanı ile mezun olan öğrencilerimizin eğitim aldıkları yıllar boyunca görmüş oldukları çeşitli dersler ve onları uzmanlaşmaya yönlendiren seçmeli derslerdeki birikimleri ve yetenek düzeyleri ile önlerinde çok çeşitli çalışma olanakları vardır.

İç mimarlar, iç mekanların teknik, işlevsel ve estetik kriterlere göre tasarımlanmasına özelleşmiş bir eğitim programından geçerler. Iç mimarlık tasarım alanı sadece mekanın mimari özelliklerini değil aynı zaman iç mekanda obje kullanımı, aydınlatma, renk ve doku gibi unsurlara göre düzenlenmesini konu edinir. Iç mimarlık bölümünden mezun olan kişiler binaların güvenlik, tesisat ve diğer işlevsel özellikleri ile ilgili dersleri de kendi eğitimleri içinde alırlar. Akademisyen olarak çalışmak isteyen ve buna ilgi duyan öğrencilerimiz Y.Lisans progamına başvurup kabul edildikten sonra üniversite bünyesinde araştırma görevlisi olarak çalışmaya başlayabilirler. Çalışmalarında başarılı oldukça Doktora derecesini alabilir. Sırasıyla Yrd.Doçent, Doçent ve Profesörlük derecelerine ulaşabilirler. Özel sektörde faaliyet gösteren mimarlık büroları, inşaat şirketleri, yapı denetim firmaları, restorasyon firmaları, yapı malzemesi üretim sektöründe niteliklerine ve becerilerine göre yurtiçi veya yurtdışında büro ya da şantiyelerdede iç mimar olarak çalışabilirler. Kamu- kurum ve kuruluşlarının inşaat, yapı, mimarlık şubelerinde (proje tasarımı, proje uygulama, restorasyon) belediyelerde, Kamu Personeli sınavında başarılı olmak koşuluyla atamaları yapılabilir ve görev alabilirler. Bunların dışında da kendi iç mimarlık ofislerini kurarak serbest piyasada çalışmaya ve iş almaya, yarışmalara katılmaya da yönelebilirler.

Temel iç mimarlık formasyonu vermeyi amaçlayan zorunlu dersler sürecinde, strateji ve yöntem şöyle açıklanabilir: Eğitimin ilk yılında öğrencilerin iç mimarlık konularında genel bilgileri almaları, yetenek ve becerilerinin geliştirilmesini hedefleyen ve öğrencinin düşünce ufkunu açan "yaratıcı" tasarım eğitimi yapılmaktadır. İlk yılın ardından Tasarım Dersleri nitelik değiştirerek uygulanabilir, teknoloji ağırlıklı tasarımlara doğru yönlendirilmektedir. Program içinde ağılıklı yere sahip olan tasarım dersleri zaman açısından hemen hemen eşit ağırlık taşıyan konstrüksiyon dersleri ile takviye edilmekte ve böylece tasarımın teknolojik boyutu da öğrencilere verilmektedir. 4 yıllık lisans eğitimi süreci sonunda temel iç mimarlık niteliklere sahip; seçme ders grupları aracılığı ile, mezuniyet sonrası çalışma alanına ilişkin alansal bilgi ve beceriye ulaşmış iç mimarların yetiştirilmesi bölümümüzün temel stratejisidir. Seçme ders gruplarının; bina üretim-yönetimi ve teknolojiye, bina tasarımına, tarih ve kurama, bilgisayar kullanımına, koruma ve yeniden işlevlendirmeye yönelik olmak üzere alan gruplamaları oluşturulmaktadır.

Öğrencilerin “kendisiyle, doğayla ve diğer insanlarla barışık, kendi iç zenginliğinin sınırlarını keşfeden, olayları ve olguları kendi süzgecinden geçirebilen, kendi yaratıcı potansiyelini açığa çıkartmak ve bu potansiyelini sonuna kadar geliştirmek için güç sergileyen ve sürekli yetkinleşen” insanlar olabilmeleri için her türlü bilim, kültür, sanat ve sosyal etkinlik alanlarını oluşturmaktır.

Güncel duyuru bulunmamaktadır.
Haber girişi yapılmamıştır.
Bu hafta için etkinlik girilmemiştir

Kadriye Mah. Celal Bayar Cad. No:5-6 Serik/ANTALYA

444 1 264

info@akev.edu.tr

akev.edu.tr


BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN


Img

Yükleniyor